IVS - OPĆI UVJETI PRIKLJUČENJA

IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. - Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne odvodnje

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne odvodnje - Istarski vodozaštitni sustav

Opći uvjeti priključenja

IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. - Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne odvodnje

Na temelju članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05 i 41/08), članka 215. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11) i članka 37. Društvenog ugovora društva IVS - ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, pročišćeni tekst br. I-7/114-12 od 22. listopada 2012., direktor Darko Bratulić, dipl. ing., dana 1. ožujka 2013. donio je Opće i tehničke uvjete isporuke vodne usluge javne odvodnje.

Klikom na ovu poveznicu možete preuzeti dokument Opće i tehničke uvjete isporuke vodne usluge javne odvodnje u potpunosti (.pdf).

Odluka o cijeni - područje Barban

Na temelju članka 37. Društvenog ugovora trgovačkog društva IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, kao isporučitelj vodne usluge javne odvodnje (u daljnjem tekstu: IVS d.o.o.), a sukladno članku 206. i 207. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09, 130/11 i 56/13), direktor Darko Bratulić, dipl. ing., kao jedini član Uprave Društva, dana 31.10.2014. donio je Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje koju možete preuzeti u PDF obliku klikom na ovu poveznicu.

Odluka o cijeni - područje Buzet

Na temelju članka 37. Društvenog ugovora trgovačkog društva IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, kao isporučitelj vodne usluge javne odvodnje, a sukladno članku 206. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09), direktor Darko Bratulić, dipl. ing., kao jedini član Uprave Društva, dana 1. ožujka 2013. donio je Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje koju možete preuzeti u PDF obliku klikom na ovu poveznicu i nadopunu cjenika vodnih usluga javne odvodnje klikom na ovu poveznicu.

Odluka o cijeni - područje Topit

Na temelju članka 37. Društvenog ugovora trgovačkog društva IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, kao isporučitelj vodne usluge javne odvodnje, a sukladno članku 206. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09), direktor Darko Bratulić, dipl. ing., kao jedini član Uprave Društva, dana 24. prosinac 2014. donio je Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje koju možete preuzeti u PDF obliku klikom na ovu poveznicu.

Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje - područje Pazin

Na području aglomeracija isporučitelja vodne usluge koje čine mala naselja na području Grada Pazina, sve prema programu IVS-a d.o.o., pružaju se vodne usluge javne odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda u II. stupnju. (...)
Klikni ovdje za kompletnu odluku

Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje - područje Cerovlje

Na području aglomeracija isporučitelja vodne usluge koje čine mala naselja na području Općine Cerovlje, sve prema programu IVS-a d.o.o., pružaju se vodne usluge javne odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda u II. stupnju. (...)
Klikni ovdje za kompletnu odluku

Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje - područje Žminj

Na području aglomeracija isporučitelja vodne usluge koje čine mala naselja na području Općine Žminj, sve prema programu IVS-a d.o.o., pružaju se vodne usluge javne odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda u III. stupnju. (...)
Klikni ovdje za kompletnu odluku