IVS - Odluke

Istarski vodozaštitni sustav - Odluke

Zabrana sklapanja ugovora - Odluke

Odluke

Odluka o cijeni usluga odvodnje za područje Općine Vižinada

Ovom odlukom IVS d.o.o. u svojstvu isporučitelja vodnih usluga određuje područje pružanja vodnih usluga te vrste vodnih usluga koje se pružaju na tom području, visinu cijene, način obračuna i plaćanja usluge, te iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge.

Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje Vižinada

Odluka o cijeni usluga odvodnje za područje Općine Sveta Nedelja

Ovom odlukom IVS d.o.o. u svojstvu isporučitelja vodnih usluga određuje područje pružanja vodnih usluga te vrste vodnih usluga koje se pružaju na tom području, visinu cijene, način obračuna i plaćanja usluge, te iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge.

Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje Sveta Nedelja

Odluka o cijeni usluga odvodnje za područje Općine Gračišće

Ovom odlukom IVS d.o.o. u svojstvu isporučitelja vodnih usluga određuje područje pružanja vodnih usluga te vrste vodnih usluga koje se pružaju na tom području, visinu cijene, način obračuna i plaćanja usluge, te iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge.

Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje (.pdf).

IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. - Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne odvodnje

Na temelju članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05 i 41/08), članka 215. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11) i članka 37. Društvenog ugovora društva IVS - ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, pročišćeni tekst br. I-7/114-12 od 22. listopada 2012., direktor Darko Bratulić, dipl. ing., dana 1. ožujka 2013. donio je Opće i tehničke uvjete isporuke vodne usluge javne odvodnje.

Klikom na ovu poveznicu možete preuzeti dokument Opće i tehničke uvjete isporuke vodne usluge javne odvodnje u potpunosti (.pdf).

Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje - područje Pazin - 2018.

Na temelju članka 37. Društvenog ugovora trgovačkog društva IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. dana 20. srpnja 2018. donosi ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA JAVNE ODVODNJE.
Ovom odlukom IVS d.o.o. kao javni isporučitelj vodne usluge određuje vrste vodnih usluga javne odvodnje koje se pružaju na području aglomeracija, visinu cijene, način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge. Odluku možete preuzeti u PDF obliku klikom na ovu poveznicu.

Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje - područje Cerovlje - 2018.

Na temelju članka 37. Društvenog ugovora trgovačkog društva IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, dana 27.07.2018. donosi ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA JAVNE ODVODNJE

Ovom odlukom IVS d.o.o. kao javni isporučitelj vodne usluge određuje vrste vodnih usluga javne odvodnje koje se pružaju na području aglomeracija, visinu cijene, način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Odluku možete preuzeti u PDF obliku klikom na ovu poveznicu.

Odluka o cijeni - područje Barban

Na temelju članka 37. Društvenog ugovora trgovačkog društva IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, kao isporučitelj vodne usluge javne odvodnje (u daljnjem tekstu: IVS d.o.o.), a sukladno članku 206. i 207. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09, 130/11 i 56/13), direktor Darko Bratulić, dipl. ing., kao jedini član Uprave Društva, dana 31.10.2014. donio je Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje koju možete preuzeti u PDF obliku klikom na ovu poveznicu.

Odluka o cijeni - područje Buzet

Na temelju članka 37. Društvenog ugovora trgovačkog društva IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, kao isporučitelj vodne usluge javne odvodnje, a sukladno članku 206. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09), direktor Darko Bratulić, dipl. ing., kao jedini član Uprave Društva, dana 1. ožujka 2013. donio je Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje koju možete preuzeti u PDF obliku klikom na ovu poveznicu i nadopunu cjenika vodnih usluga javne odvodnje klikom na ovu poveznicu.

Odluka o cijeni - područje Topit

Na temelju članka 37. Društvenog ugovora trgovačkog društva IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, kao isporučitelj vodne usluge javne odvodnje, a sukladno članku 206. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09), direktor Darko Bratulić, dipl. ing., kao jedini član Uprave Društva, dana 24. prosinac 2014. donio je Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje koju možete preuzeti u PDF obliku klikom na ovu poveznicu.

Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje - područje Žminj

Na području aglomeracija isporučitelja vodne usluge koje čine mala naselja na području Općine Žminj, sve prema programu IVS-a d.o.o., pružaju se vodne usluge javne odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda u III. stupnju. (...)

Klikni ovdje za kompletnu odluku