Istarski vodozaštitni sustav - O NAMA

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu svih gradova i općina Istarske županije, osnovano za realizaciju projekta "Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Istarske županije".

U procesu osnivanja društva udio u vlasništvu imale su Hrvatske vode i Istarska županija, ali je to tijekom 2012.godine izmijenjeno radi usklađenja sa zadnjim izmjenama Zakona o vodama. Sjedište ...

Saznajte više »

Status realizacije projekta

U sklopu Istarskog vodozaštitnog sustava do sada je izgrađeno 11 sustava kanalizacije malih naselja sa pripadajućim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Sedam uređaja je u probnom ili redovnom radu i na njih je spojeno do sada ukupno oko 260 potrošača, što odgovara broju od oko 800 ES.

Ukupna duljina izgrađene kanalizacijske mreže je oko 36,4 kilometara, pretežno gravitacijskih kolektora, a u dijelovima naselja postavljeni su i tlačni kolektori i pripadajućih 15 crpnih stan...

Saznajte više »